Bijgevoegd document betreft het "Vervoerreglement voor alle reizigers in het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in Limburg".

In het document staan de spelregels en andere belangrijke informatie over het vervoer van Omnibuzz. Dit document is opgesteld voor iedereen die bij Omnibuzz betrokken is, in de eerste plaats de reiziger. Het dient ook als informatiebron voor hun familieleden of begeleiders, vervoerders, chauffeurs, medewerkers van ritreservering of deelnemende gemeenten, leden van de klachtencommissie enz.

Het vervoersreglement is een praktische vertaling van de eisen die zijn gesteld aan de vervoerders die voor het vervoer zijn gecontracteerd. De inhoud van het document is gebaseerd op de eisen en voorwaarden die gesteld zijn aan de gecontracteerde vervoerders en andere partijen. Eigenlijk staat er in, wat klanten mogen verwachten.