Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoord op veel gestelde vragen. Bezoek deze pagina regelmatig om antwoorden te vinden op vragen die veel aan Omnibuzz worden gesteld.

 • Bij wie moet ik mijn klacht indienen?

  U kunt uw klacht indienen bij de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 0900 3310550.
 • Blijven de Flexbus en Wensbus ook in de toekomst bestaan?

  Dit is een verantwoordelijkheid van de Provincie Limburg.
 • Ga ik minder ver om rijden. Wordt er rekening gehouden met omrijden?

  Het is collectief vervoer. Dat betekent dat uw rit met ritten van andere reizigers wordt gecombineerd. Hierdoor zijn omrijtijden onvermijdelijk. Onze ambitie is om de omrijtijden voor klanten zo beperkt mogelijk te houden. U heeft altijd maximaal 30 minuten omrijtijd.
 • Hoe waarborgt de organisatie de afhandeling van mijn klachten?

  Omnibuzz beantwoordt  alle klachten tijdig en schriftelijk. Mocht een klant het niet eens zijn met de reactie op de klacht, kan deze altijd gebruik maken van een onafhankelijke klachtenadviescommissie die zich over uw klacht zal buigen en advies uitbrengt.
 • Hoeveel klanten maken er op dit moment gebruik van het vervoer van Omnibuzz?

  Op dit moment maken ongeveer 44.000 klanten gebruik van Omnibuzz.
 • Hoeveel ritten vinden er per jaar plaats?

  In 2017 hebben 1,3 miljoen ritten plaatsgevonden. 
 • Is de chauffeur van het vervoer vriendelijk en helpt hij/zij mij met in- en uitstappen?

  Ja. Er zijn kwaliteitseisen opgesteld voor de chauffeurs zoals klantvriendelijkheid, bejegening en deskundigheid.
 • Kan ik mijn begeleider meenemen in het voertuig?

  Ja, dat kan.
 • Mag ik mijn huisdier meenemen?

  U kunt SOHO-, ADL-, signaal- en blindengeleidehonden meenemen. Zorgt u ervoor dat uw begeleidingshond is geregistreerd bij Omnibuzz door een kopie van het certificaat aan ons op te sturen.
 • Mijn pas doet het niet. Waar kan ik een nieuwe pas krijgen of wanneer krijg ik een nieuwe pas?

  U kunt een defecte vervoerspas terugsturen naar Omnibuzz. Zodra wij de defecte pas ontvangen, sturen wij kosteloos een nieuwe vervoerspas aan u op. Als u in de tussentijd moet reizen met Omnibuzz dan kan dat. Het noteren van het telefoonnummer van de afdeling ritreservering en het klantnummer op een briefje is voldoende. Vergeet niet aan de chauffeur te melden dat de pas ter vervanging aan Omnibuzz is aangeboden.
 • Moet ik betalen als ik bel voor een ritreservering?

  Als u onze klantenservice belt, betaalt u geen informatietarief. Als klantenservice verstrekken wij informatie en hiervoor mogen wij, zo is wettelijk vastgesteld, geen extra kosten in rekening brengen. De telefoonboodschap die u hoort: “Voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten”. Als u naar ritreservering belt, betaalt u 6 ct. per minuut. Dit heeft ermee te maken dat wij een dienst verlenen aan de klant en hiervoor mogen wij kosten in rekening brengen. Ook dit is wettelijk zo geregeld. Als u ons belt, hoort u: “Voor dit informatienummer betaalt u 6 ct. per minuut plus uw gebruikelijke belkosten”.
 • Moet ik mijn nieuwe begeleiderskaart opnieuw registreren?

  Als u van Argonaut een nieuwe begeleiderskaart heeft ontvangen, heeft Omnibuzz opnieuw een kopie nodig zodat u gratis begeleiding kunt meenemen tijdens uw ritten. U krijgt altijd een schriftelijke bevestiging dat Omnibuzz de kopie  heeft ontvangen.
 • Wie is er verantwoordelijk voor de organisatie van het doelgroepenvervoer?

  De gemeenten.
 • Wie moet ik bellen om een klacht in te dienen?

  Uw klachten kunt u indienen bij de Klantenservice van Omnibuzz, te bereiken via 0900-331 0550. Ook kunt u hier terecht met al uw vragen met betrekking tot uw vervoer. U kunt uw klacht ook indienen via het formulier op onze website.
 • Wie moet ik bellen om een rit te reserveren?

  Voor het reserveren van uw ritten kunt u bellen met de afdeling Ritreservering, telefoonnummer 0900-0699. U kunt uw rit ook reserveren via het formulier op onze website.
 • Zijn de taxi’s/ het vervoer goed toegankelijk voor mensen met een beperking?

  Alle voertuigen voldoen aan de basiseisen zoals genoemd in de code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden.
 • 1

Terug naar boven