Klacht indienen over uw rit

Klacht indienen over uw rit
Het formulier bevat velden die verplicht ingevuld dienen te worden om het formulier te kunnen verzenden. Deze velden zijn aangemerkt met een sterretje (*).

Klantgegevens

Vul het klantnummer van uw Omnibuzz vervoerspas in

U heeft geen Omnibuzz klantnummer ingevoerd

Vul uw voor- en achternaam in

U heeft geen voor- en/of achternaam ingevuld

Vul uw telefoonnummer in

U heeft geen telefoonnummer ingevuld. Het telefoonnummer dient alleen te bestaan uit cijfers (geen leestekens).

Vul het e-mailadres in waarop u een bevestiging van de klacht wilt ontvangen (bijvoorbeeld: info@omnibuzz.nl)

Vul aub uw e-mail adres in (naam@domein.land. Voorbeeld: info@omnibuzz.nl)

Ritgegevens

Datum(*)

De datum van vertrek dient ingevuld te worden in de volgorde dag, maand, jaar (dd-mm-jjjj)

De datum van vertrek is niet juist ingevuld. De volgorde is dag, maand, jaar (dd-mm-jjjj)

Geef het tijdstip van vertrek (uu:mm) van de rit

U heeft geen tijdstip ingevoerd (uu:mm)

Vul hier zoveel mogelijk adresgegevens van het instapadres in (bijvoorbeeld de straatnaam en huisnummers, postcode, omschrijving)

U heeft geen instapadres ingevuld waarvan u vertrokken bent

Vul hier zoveel mogelijk adresgegevens van het uitstapadres in (bijvoorbeeld de straatnaam en huisnummers, postcode, omschrijving)

U heeft geen gegevens voor het uitstapadres ingevuld

Geef een omschrijving van uw klacht. De omschrijving mag alleen bestaan uit letters, cijfers, komma's, punten, vraagtekens, uitroeptekens en het '@'-teken.

De klachtomschrijving is niet correct ingevuld. Controleer de gebruikte tekens. Een klacht mag alleen bestaan uit letters, cijfers, komma's, punten, vraagtekens, uitroeptekens en het '@'-teken en mag niet leeg worden gelaten.

Terug naar boven