De missie van Omnibuzz is als volgt:

 

Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later

 

Omnibuzz zorgt dat klanten (ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben) optimaal vervoerd worden en daardoor deel kunnen blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten. Omnibuzz werkt in overleg met opdrachtgevers en klanten continu aan kwaliteitsverbeteringen en beheersbaarheid van vervoersvormen. Het efficiƫnter organiseren van vervoer levert resultaten op duurzaamheid (minder voertuigen nodig) en zorgt dat vervoer binnen de gemeentelijke begrotingen mogelijk blijft.

Dit sluit aan bij de (al ingezette) kanteling van het sociale domein, het bevorderen van zelfredzaamheid en het zo veel als mogelijk gebruik maken van algemeen (voor iedere burger) toegankelijke voorzieningen (bijvoorbeeld openbaar vervoer). De intentie is deelname aan de samenleving in de brede zin zoveel mogelijk te bevorderen, ook door Social Return On Investment.

Terug naar boven