De missie van Omnibuzz is:

Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later

Omnibuzz zorgt dat klanten (ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben) optimaal kunnen reizen en kunnen blijven deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Wij werken voortdurend aan kwaliteitsverbeteringen en beheersbaarheid van vervoer.

Het efficiƫnter organiseren van vervoer is duurzaam omdat minder voertuigen nodig zijn. Dit zorgt er tevens voor dat vervoer binnen de gemeentelijke begrotingen mogelijk blijft en gemeenten dit aan hun burgers kunnen blijven aanbieden. Daarnaast zet Omnibuzz in op het bevorderen van zelfredzaamheid. Dit betekent dat klanten zo veel mogelijk gebruik maken van algemeen toegankelijke voorzieningen, zoals het openbaar vervoer. De intentie is deelname aan de samenleving in brede zin te bevorderen, ook door Social Return On Investment.

Terug naar boven