Omnibuzz website

Onze website is toegankelijk voor iedereen en op moderne apparaten. In de toegankelijkheidsverklaring van de Omnibuzz website kunt u lezen dat wij volledig voldoen aan de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 AA.

Het toegankelijkheidslabel van Omnibuzz website. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

De verklaring is tot stand gekomen op basis van de uitgevoerde toetsing met het bijbehorende toetsrapport als resultaat

Omnibuzz klantportaal

Wij streven ernaar het klantportaal toegankelijk te maken voor iedereen en op moderne apparaten. Dit doen we door het naleven van de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 AA. In onze toegankelijkheidsverklaring van het klantportaal leest u op welke punten we afwijken van deze richtlijn.

Het toegankelijkheidslabel van omnibuzzvervoersportaal. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Omnibuzz portaal gemeenten (portal applicatie)

Wij streven ernaar het portaal voor gemeenten toegankelijk te maken voor iedereen en op moderne apparaten. Dit doen we door het naleven van de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 AA. In onze toegankelijkheidsverklaring van het portaal voor gemeenten leest u op welke punten we afwijken van deze richtlijn.

Het toegankelijkheidslabel van Omnibuzz Portal Applicatie. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Terug naar boven