Omnibuzz vervoert klanten met een Wmo-indicatie. Omnibuzz zorgt voor het vervoer, de vervoerspas, het goed functioneren van de taxipoints en de afhandeling van eventuele klachten. Daarnaast controleert Omnibuzz de uitvoering van het vervoer voor 30 gemeenten in Limburg.

Klantenservice

Klanten kunnen bij de Klantenservice terecht voor:

  • Algemene klantinformatie
  • Registreren van rekeningrijden, indicaties, hulpmiddelen, vervoerspecificaties
  • Maken en verzenden van vervoerspassen
  • Doorgeven van een verloren of defecte vervoerspas
  • Opvragen van rittenoverzicht
  • Opvragen van facturen
  • Registratie van begeleidingskaarten.

Centraal meldpunt klachten

Klanten kunnen met hun klacht terecht bij het Centraal Meldpunt Klachten (CMK). De medewerkers van het meldpunt nemen de klacht aan en bewaken het klachtenproces. Ook kan de status van de klacht hier opgevraagd worden. Daarnaast informeert het CMK de klant over een eventuele bezwaarprocedure.

Terug naar boven