Als uw taxi te laat is, kunt u onder bepaalde voorwaarden op kosten van Omnibuzz een particuliere taxi bestellen. Op deze pagina leest u welke stappen u moet doorlopen om de particuliere taxi te bestellen.

  • Als de taxi van Omnibuzz er 15 minuten na het afgesproken tijdstip niet is, belt u met de afdeling ritreservering van Omnibuzz. U geeft dan de eerste te laat melding door. De afdeling ritreservering moet binnen een half uur nieuw vervoer voor u regelen.
  • Komt er binnen dit half uur geen vervoer, dan belt u opnieuw met de afdeling ritreservering. U meldt dit als de tweede te laat melding. De afdeling ritreservering geeft aan of de taxi nog komt en hoe lang dit gaat duren.
  • U kunt op dit vervoer wachten maar u kunt de rit die u bij Omnibuzz heeft besteld ook annuleren bij de afdeling ritreservering. Vermeld dan de beide te laat meldingen.
  • Heeft u de rit geannuleerd, dan kunt u een particuliere taxi bestellen. Het bedrag van de taxirit betaalt u zelf.

U dient vervolgens telefonisch een klacht in bij het centraal meldpunt klachten of meldt uw klacht via het formulier dat op deze website staat. U stuurt de bon van de taxi naar onze klantenservice.

Op de bon dient de volgende informatie te staan:

  • De datum waarop de rit heeft plaatsgevonden.
  • Het tijdstip van de rit.
  • Het bedrag van de rit.

Heeft u bovengenoemde stappen genomen? Dan krijgt u het bedrag van de taxirit terug minus uw eigen bijdrage. Na afhandeling van de klacht wordt het bedrag aan u overgemaakt.

Terug naar boven