Uw gemeente bepaalt de hoogte van uw budget en dus het aantal zones dat u per jaar tegen het lage tarief kunt reizen. De gemeente geeft de hoogte van het budget door aan Omnibuzz. Wanneer uw budget op is, kunt u contact opnemen met uw gemeente. Ook kunt u na budgetoverschrijding tegen kostendekkend tarief met Omnibuzz blijven reizen.

Spelregels voor reiszones:

  • De budgetten worden door uw gemeente vastgesteld.
  • Het eventueel resterende budget vervalt aan het einde van het jaar.

Wordt u in de loop van het jaar klant van Omnibuzz, dan stellen we het budget naar rato vast.

Terug naar boven