Als u weet dat een rit niet uitgevoerd hoeft te worden, dan dient u deze direct te annuleren bij de ritreservering. Vooral in de vakantieperiode komt het voor dat (vaste) ritten niet afgemeld worden. De taxi of bus staat dan voor niets bij u voor de deur.

Gereed staan voor vertrek

Wij verzoeken u 15 minuten voor het afgesproken ophaaltijdstip klaar te staan. Bij prioriteitsritten dient u 20 minuten voor het afgesproken tijdstip klaar te staan.

Vervoerspas

Bij iedere rit dient u uw vervoerspas aan de chauffeur te overhandigen voor het registreren van uw in- en uitstaptijd. Vergeet niet uw pas terug te vragen.

Betalen van een rit

U rijdt bij Omnibuzz altijd op rekening en ontvangt elke maand een factuur voor de door u gereden ritten. Als u een automatische incasso heeft, wordt het factuurbedrag automatisch afgeschreven van uw rekening. U kunt niet contact betalen.

Regels voor, tijdens en na een rit

  • Wij vragen u om de door de chauffeur gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen.
  • Voorafgaand aan de rit dient u uw veiligheidsgordel om te doen.
  • De chauffeur en de medereizigers dient u met respect te benaderen.
  • U mag de taxi niet beschadigen of verontreinigen.
  • Alcoholhoudende dranken zijn verboden.
  • U mag geen alcoholische dranken en verdovende middelen meenemen en/of gebruiken.
  • Agressief en/of handtastelijk zijn is niet toegestaan.
  • U mag de chauffeur en medereizigers niet lastig vallen en/of bedreigen.
  • U mag de chauffeur niet hinderen bij de uitoefening van zijn taak.

Houdt u zich niet aan deze gedragsregels dan zullen wij maatregelen nemen.

Als u ervoor kiest om zelf het portier te openen, bent u verplicht het portier zodanig te openen dat er geen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.

Terug naar boven