Als uw taxi te laat is, kunt u onder bepaalde voorwaarden op kosten van Omnibuzz een particuliere taxi bestellen.

In onderstaande opsomming leest u welke stappen u moet doorlopen om de particuliere taxi te bestellen.

 

 • Als de taxi van Omnibuzz er 15 minuten na het afgesproken tijdstip niet is, belt u met de afdeling Ritreservering van Omnibuzz. U geeft dan de 1e te laat melding door. De afdeling Ritreservering moet binnen een half uur nieuw vervoer voor u regelen.
 • Komt er binnen dit half uur geen vervoer, dan belt u opnieuw met de afdeling Ritreservering. U meldt dit als de 2e te laat melding. De afdeling Ritreservering geeft aan of de taxi nog komt en hoe lang dit gaat duren.
 • U kunt op dit vervoer wachten maar u kunt de rit die u bij Omnibuzz heeft besteld ook annuleren bij de afdeling Ritreservering. Vermeld dan de beide te laat meldingen.
 • Heeft u de rit geannuleerd, dan kunt u een particuliere taxi bestellen. Het bedrag van de taxirit betaalt u zelf.
 • U dient vervolgens telefonisch een klacht in bij het Centraal Meldpunt Klachten of meldt uw klacht via het formulier dat op deze website staat. U stuurt de bon van de taxi naar onze Klantenservice. 
 • Op de bon dient de volgende informatie te staan:
  • De datum waarop de rit heeft plaatsgevonden.
  • Het tijdstip van de rit.
  • Het bedrag van de rit.

Heeft u bovengenoemde stappen genomen? Dan krijgt u het bedrag van de taxirit terug. Na afhandeling van de klacht wordt het bedrag aan u overgemaakt. Omnibuzz houdt daarbij een bedrag aan ter hoogte van de eigen bijdrage die u zou betalen voor uw rit met Omnibuzz.

Aansprakelijkheid vervoerder

Voor de aansprakelijkheid van Omnibuzz verwijzen wij u graag naar de aanvullende algemene voorwaarden voor de aansprakelijkheid van de vervoerder. De vervoersvoorwaarden kunt u middels onderstaande link downloaden.

Terug naar boven