Procedure voor het behandelen van klachten

Onderstaande opsomming beschrijft hoe Omnibuzz uw klachten behandelt.

 

  • Omnibuzz neemt alleen klachten in behandeling die zijn ingediend bij het Centraal Meldpunt Klachten.
  • Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van het Centraal Meldpunt Klachten van Omnibuzz een ontvangstbevestiging.
  • Binnen 15 werkdagen na de ontvangst van uw klacht, ontvangt u schriftelijk een reactie op uw klacht.
  • Bent u het niet eens met deze reactie? Dan kunt u binnen 15 werkdagen schriftelijk aangeven dat u gehoord wilt worden tijdens de hoorzitting door een onafhankelijke commissie; de Klachtenadviescommissie. Zij heeft elke maand zitting.
  • Stuurt u ons daarvoor een brief met uw motivatie.

Status van uw klacht

Als u een klacht heeft ingediend, krijgt u een brief met een ontvangstbevestiging. Daarin staat een nummer. Dit is het nummer waaronder uw klacht bij Omnibuzz bekend is (bijvoorbeeld 444-3-HJUI4356). Met dit nummer kunt u de status van uw klacht volgen.


Klik hier om uw klacht in te dienen   Klik hier om de status van uw klacht te volgen

Terug naar boven