Wet- en regelgeving privacy

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de rechten opgenomen die iemand heeft bij de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Omnibuzz verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres of uw geboortedatum. De rechten die u als klant bij de verwerking van deze persoonsgegevens heeft, beschrijven hieronder.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken deze om:

  1. Uw WMO vervoer, in opdracht van uw gemeente, te organiseren. Wij zijn verwerker van uw persoonsgegevens; de gemeente is verwerkingsverantwoordelijke.

    Wij gebruiken de gegevens om uw klantenpas aan te maken. Deze heeft u nodig om ritreserveringen te maken. Tevens gebruiken we de gegevens voor de afhandeling van de door u gereden ritten en eventuele klachten. Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, wilt u uw gegevens aanvullen, aanpassen of inzien of bent u het niet eens met de verwerking van uw persoonsgegevens, neem contact op met de afdeling Wmo van uw gemeente. Uw gemeente is namelijk het aanspreekpunt aangaande privacy gerelateerde vraagstukken.

  2. Uw dagbestedingsvervoer (PGB) te regelen.

    U hebt een Persoonsgebonden budget voor zorg, inclusief vervoer van en naar dagbesteding en laat Omnibuzz dit vervoer regelen. Door het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst bent u akkoord gegaan met de verwerking van uw persoonsgegevens door Omnibuzz. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens is Omnibuzz verwerkingsverantwoordelijke.

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u uw gegevens wijzigen, aanvullen, inzien of de verwerking daarvan stopzetten? Dan kunt u uw verzoek per e-mail richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onderwerp verwerking persoonsgegevens of uw verzoek schriftelijk richten aan:

Omnibuzz
Afdeling Klantenservice
Postbus 99
6160 AB Geleen

Omnibuzz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doelen.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Omnibuzz vindt de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel belangrijk. In verband met de invoering van de nieuwe privacywetgeving (AVG) per 25 mei 2018 heeft Omnibuzz een functionaris gegevensbescherming benoemd die erop zal toezien dat wij zorgvuldig met uw gegevens (blijven) om gaan. U kunt de functionaris gegevensbescherming bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van privacy.

Controlevragen

Als u met Omnibuzz contact opneemt, stellen wij u altijd enkele controlevragen voordat wij u de informatie over uw gegevens doorgeven.

Op het moment dat iemand anders voor u belt, bijvoorbeeld uw zoon of dochter, kunnen wij alleen informatie over u doorgeven indien u daar toestemming over hebt gegeven. Deze toestemming kan schriftelijk of mondeling geschieden.

Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen wij geen informatie over uw persoonsgegevens doorgeven aan uw zoon, dochter of andere persoon die namens u belt.

Wij verstrekken geen gegevens over uw gezondheid via de telefoon of per onbeveiligde e-mail.

Beveiligde Omnibuzz website

Op de Omnibuzz website kunt u uw persoonsgegevens invoeren. Bij het invoeren van uw gegevens ziet u rechtsboven een symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er een verbinding is met een beveiligde server en uw privacy wordt beschermd . U kunt dit controleren door op het symbool te klikken. U krijgt dan een melding over het beveiligingscertificaat en daarbij een bevestiging dat de gegevens privé zijn en beveiligd worden verstuurd.

Beveiliging

Omnibuzz hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Om die reden zijn de systemen van Omnibuzz adequaat beveiligd. Wij streven ernaar uw informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en zorgen ervoor dat onbevoegde personen, zowel binnen als buiten Omnibuzz geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Omnibuzz verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij u hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft of dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is.

Terug naar boven