Beste klant,

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), het RIVM en Zorgverzekeraars Nederland hebben weer een nieuw protocol opgesteld voor verantwoord taxi- en zorgvervoer. In dit nieuwe protocol heeft het Rijk extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het virus te bestrijden. Onze taxibedrijven moeten deze maatregelen opvolgen.

De maatregelen die voor u van belang zijn:

  • Vanaf 29 januari 2021 is iedereen verplicht een chirurgisch mondkapje te dragen in de taxi/bus. Stoffen of niet-medische mondkapjes zijn niet meer toegestaan. Als u geen chirurgisch mondkapje draagt, mag de chauffeur u niet meenemen en kunt u dus niet reizen.
  • De personenwagens mogen nog maar 1 persoon vervoeren op de achterbank. U mag niet voorin naast de chauffeur plaats nemen. Wij zullen met de klanten die hierdoor vervoersproblemen krijgen, contact opnemen en samen met hen zoeken naar een oplossing. Voor de bussen geldt dat de chauffeur u zal aanwijzen waar u mag gaan zitten. Wij verzoeken zijn instructies op te volgen.

Omnibuzz blijft de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) nauwlettend in de gaten houden en volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

Wij vragen u dringend om de richtlijnen en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) op te volgen. Heeft u symptomen van het coronavirus, blijf dan thuis en reis niet.

Het nu geldende protocol (PDF) vindt u op de website van KNV Taxi - externe link

Wij rekenen op uw medewerking!

Terug naar boven