Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), het RIVM en Zorgverzekeraars Nederland hebben een protocol opgesteld voor verantwoord taxi- en zorgvervoer.

Dit betekent dat het Omnibuzz vervoer verder wordt aangescherpt om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen en de chauffeurs beter te beschermen.

Lees hier het protocol voor regulier taxi- en zorgvervoer

Concreet betekent dit dat de 1,5 meter afstand ook van toepassing is in het Wmo-vervoer. Contact tussen de chauffeur en de klant moet dus vermeden worden. Dit betekent dat:

  • De klant moet zelf in- en uitstappen.
  • De klant moet zelf de gordel omdoen.
  • De klant moet zelf voor zijn bagage zorgen (geldt ook voor de rollator).

Als de klant dit zelf niet kan, moet hij zich bij het in- en uitstappen laten helpen door iemand uit zijn eigen leefomgeving. Er mag ook iemand (gratis) meereizen om hulp te verlenen.