Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die de Nederlandse regering heeft aangekondigd, neemt Omnibuzz ook extra maatregelen.

Belangrijk!

De ritten die u bestelt, gaan door. Wij hebben meerdere keren per dag contact met de taxibedrijven om de stand van zaken te bespreken. De medewerkers van ritreservering blijven aan het werk, hoewel het mogelijk is dat u als u iets langer moet wachten omdat er minder medewerkers aanwezig zijn. U kunt dus gewoon bellen voor het reserveren van uw ritten. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw rit te reserveren via het webformulier op de website en via ons klantportaal (als u zich hiervoor heeft aangemeld en inloggegevens heeft ontvangen).

Extra maatregelen die wij genomen hebben:

  • De ritregistratie via het doorhalen van de pas vervalt.
  • De klanten die nog niet op rekening rijden, verzoeken wij dit te regelen zodat er zo weinig mogelijk met contant geld wordt betaald en het directe contact tussen chauffeur en klant beperkt blijft.
  • Onze medewerkers van de stafafdelingen werken zoveel mogelijk thuis tot en met 31 maart 2020.
  • Huisbezoeken aan klanten worden uitgesteld.
  • Wij ontvangen zo weinig mogelijk bezoek van externen op kantoor.
  • Wij monitoren hoeveel telefoongesprekken en mails er bij onze klantenservice en ritreservering binnenkomen.
  • Wij hebben onze telefoonboodschap die u hoort als u in de wachtstand staat, aangepast.
  • De informatiebijeenkomsten klantportaal van 31 maart en 1 april aanstaande, worden geannuleerd. Vooralsnog gaan de bijeenkomsten van 6 en 7 april door.

Op dit moment is er bij Omnibuzz geen medewerker besmet met het coronavirus. Alle medewerkers hebben richtlijnen gekregen die ze in acht moeten nemen. Omnibuzz blijft de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Zuid Limburg) nauwlettend in de gaten houden en volgt de ontwikkelingen nauwgezet.