De tarieven voor vervoer met Omnibuzz in 2019 zijn bekend.

Noord en Midden Limburg

€ 0,68

Parkstad

€ 0,69

Maastricht, Westelijke Mijnstreek en Heuvelland

€ 0,80

De verhoging van de tarieven is grotendeels het gevolg van het besluit van het kabinet om het BTW-tarief met ingang van 1 januari 2019 te verhogen van 6% naar 9%.